Certyfikaty

GREENGUARD ENVIRONMENTAL INSTITUTE (GET)

Produkty HP posiadają certyfikat GREENGUARD CHILDREN Greenguard-Ch-School& SCHOOL
– można je stosować nawet w takich miejscach jak szkoły,
placówki służby zdrowia i restauracje.

FSC (Forest Stewardship Council) 

Tlogo-fsco pierwszy i chyba najbardziej rozpoznawalnym globalnie systemem certyfikacji lasów i produktów drzewnych.
Propaguje ekologiczne, społeczne i ekonomicznie uzasadnione metody zrównoważonej gospodarki leśnej na całym świecie.

 


Oeko-Tex

To wOEKOiodący na świecie znak bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.
Towary i produkty posługujące się tym znakiem są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających
negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka, takich jak: pestycydów i barwników alergicznych.
 

Atramenty HP Lateks otrzybertlmały nagrodę BERTL’S BEST w kategorii: innowacyjne i przyjazne dla środowiska technologie związane z tuszami.
BERTL to niezależne laboratorium badawcze, którego celem jest dostarczanie obiektywnych raportów oceny produktów i analiz porównawczych kopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i systemów druku cyfrowego oraz druku czarno-białego.

 

 


Tusze LateksoNordicEcolabelwe HP są zgodne ze standardami Nordic Ecolabel (Nordic Swan) Nordic Ecolabel to organizacja, która ustala standardy dla komercyjnego zarzadzania środowiskiem i przyznaje punkty
dla ambitnych projektów ekologicznych.
Kryteria kryjące się za symbolem Nordic Swan określają takie aspekty produkcji jak rodzaj podstawowych komponentów, energia, zużycie wody, zarządzanie odpadami, udział certyfikowanych komponentów oraz możliwości recyklingu produktów.